discussion

 • 51discussion group — UK / US noun [countable] Word forms discussion group : singular discussion group plural discussion groups a) a group of people who meet regularly to exchange ideas on a particular subject b) computing a group of people who use the Internet to… …

  English dictionary

 • 52discussion list — UK / US noun [countable] Word forms discussion list : singular discussion list plural discussion lists computing a website where people can discuss a particular subject …

  English dictionary

 • 53discussion list — di scussion .list n a place on the Internet where people can write and receive messages in order to share ideas and information about a particular subject ▪ the Mercedes Benz discussion list …

  Dictionary of contemporary English

 • 54discussion group — forum devoted to discussion on a particular subject (also on the Internet) …

  English contemporary dictionary

 • 55discussion group — /dəsˈkʌʃən grup/ (say duhs kushuhn groohp) noun a group of people who meet regularly to take part in an organised discussion on a topic …

 • 56discussion of books and out-of-class activities — knygų ir renginių aptarimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Užklasinio auklėjimo forma, kurios tikslas – įsąmoninti ir įprasminti skaitytų knygų, žiūrėtų spektaklių, kino filmų, televizijos laidų, parodų, konkursų, olimpiadų, varžybų,… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 57discussion board — /dɪ skʌʃ(ə)n bɔ:d/, discussion group /dɪ skʌʃ(ə)n gru:p/ noun a group of people who discuss something by sending emails to the group and where each member can respond and see the responses of other members …

  Marketing dictionary in english

 • 58discussion list — /dɪ skʌʃ(ə)n lɪst/ noun a list of addresses of members of a discussion board …

  Marketing dictionary in english

 • 59discussion — noun Date: 14th century 1. consideration of a question in open and usually informal debate 2. a formal treatment of a topic in speech or writing …

  New Collegiate Dictionary

 • 60discussion — dis·cus·sion || dɪ skʌʃn n. debate, conversation, talk …

  English contemporary dictionary